TWEELING ZIELEN

Het waarom

Waarom deze site?

Relaties zijn constant in beweging, zo ook de onze. Als de ene partner in een bewustwordingsproces zit, heeft dat zijn weerslag op de relatie. Als de ander partner dit proces alleen maar met grote moeite kan volgen, komt de relatie onder druk te staan. Wij kwamen in de zomer van 1994 kort na elkaar beiden in een groeiproces terecht, wat onze relatie heel veel jaren in heftige beroering heeft gebracht. Deze groeiprocessen zijn anno heden z.g.a.m. voltooid! Dat we beiden HSP-er zijn, maakte het er niet altijd eenvoudiger op. Deze groeiprocessen stoppen overigens nooit echt helemaal, ze gaan door tot je dood.

We hebben wel steeds weer opnieuw de intentie gehad om bij elkaar te blijven, maar we wisten soms niet hoe. Met de hulp van internet, (zelf)hulpboeken en professionele hulp is het ons steeds weer opnieuw gelukt om alle stormen te doorstaan! En zijn we anno nu des te gelukkiger, nog steeds in pure liefde en respect bij elkaar!!!

Een therapeut, die ook spiritueel geïnteresseerd is, maakte ons, een aantal jaren na 1994, attent op het begrip tweelingzielen. Tot die tijd hadden we er nooit van gehoord. We zijn erover gaan lezen in boeken en op Internet. Wat ons intrigeerde was, dat de theorie over tweelingzielen en zielsverwanten in diverse godsdiensten en stromingen terug te vinden is. Ook boeide ons de intensiteit van de relaties die er dan beschreven worden. Hier vonden we heel veel herkenning in. De opbouwende processen die wij samen doormaakten, worden door de reguliere psychologie niet/nauwelijks onderkent.

Bestaan zielsrelaties echt? Zijn deze theorieën waar? Of is het slechts een romantisch beeld van de ‘ideale’ relatie? We weten het nog steeds niet zeker. Wat we wel weten, is dat we voor elkaar bestemd waren/zijn/blijven, we zouden dus heel goed tweelingenziel kunnen zijn. We hebben nl. aanwijzingen/gebeurtenissen meegemaakt die dermate bijzonder waren, dat dit absoluut geen toeval meer was!

Deze site biedt een overzicht van hetgeen we gelezen/ervaren hebben. Herken(en) je/jullie (een of beiden HSP-er) je min of meer in de door ons geschetste situatie, dan zouden we het leuk vinden om hier met je/jullie over van gedachten te wisselen. Daarom nodigen we je/jullie hierbij uit om per e-mail te reageren hier klikken.

Johan & Eline

 

Nieuws


Dec 14, 2019

We hebben een niuwe website opgebouwd om sneller inhoud te presenteren die voor mobieltjes ge-optimeerd is.
Veel plezier met lezen!© Copyright Johan-en-Eline
© Copyright design Stajl IT