TWEELING ZIELEN

Relatie ontwikkeling

Behalve belangrijke godsdiensten, ‘zieners’, e.a. houdt de alternatieve psychotherapie zich ook bezig met relatieproblemen, die wellicht het gevolg kunnen zijn van karmische verbindingen. In de literatuur (boeken/internet) over dit onderwerp vonden we bepaalde fases die relaties door kunnen maken. Deze fasering hebben we in onze relatie ook ervaren. Omdat het er in zo’n ontwikkelingsproces heftig aan toe kan gaan, vraag je je regelmatig af wat de diepere betekenis is van dit alles. Zodoende kwamen we ertoe een vergelijking te maken tussen deze fases en de tweelingzielentheorie.

1) De onbewuste fase

Misschien ook wel te omschrijven als verliefdheid of onwetendheid, de periode dat je je nog niet (veel) stoort aan de ‘fouten’ van je partner. Je geniet, je leeft je leven, doet samen leuke dingen en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Misschien is deze fase ook wel te beschrijven als de romantische liefde. Er zijn wel meningsverschillen, maar deze zijn niet van ernstige aard en (makkelijk) oplosbaar. Of er is geen motivatie er iets aan te doen, om de romantische situatie niet te verstoren. Het gaat meestal om dingen van buitenaf. Je houdt je nog niet bezig met bewustwording en groeiprocessen. Latent is er wellicht belangstelling naar het ‘waarom op deze aarde’, maar verder doe je er niets mee. In ons geval wisten we niet van het bestaan van tweelingzielen af.
In de tweelingzielentheorie zou dit wellicht de fase kunnen zijn, waarin de partners elkaar nog niet herkennen. Ze hebben een relatie met elkaar, maar ze zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de versmelting plaats te laten vinden. Het is ook maar de vraag of die versmelting in dit leven plaatsvindt en of deze partner je tweelingziel wel is.


2) De bewustwording

De oppervlakkigheid wordt minder en je gaat je steeds meer storen aan onvolkomenheden van je partner. Een andere aanleiding kan zijn, als een van de partners in een psychische crisis terechtkomt. Beiden probeer je elkaar te veranderen, wat uiteraard tot problemen leidt. Op z’n best geef je je partner de schuld van alle onderlinge problemen. De meningsverschillen worden ruzies en de aanleiding lijkt nu meer van binnenuit te komen. Wij zochten de oplossing in alternatieve psychotherapie, waardoor we beiden in een bewustwordingsproces terecht kwamen en meer naar onszelf gingen kijken in plaats van de ‘fout’ bij de ander te zoeken.
Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een fase, waarin de partners elkaar helpen bij de bewustwording zonder te beseffen wie ze zijn. Voor ons was dit de fase waarin we werden geattendeerd op het bestaan van tweelingzielen. Verder weten we niet, wat er van deze theorie op ons van toepassing is. We weten wel dat we voor elkaar bestemd waren/zijn, we zouden dus heel goed tweelingzielen kunnen zijn.

3) Uit elkaar gaan of verdieping

Nu komt er een fase van overweging. De relatie is niet meer, zoals deze vroeger was en zal ook nooit meer hetzelfde zijn. Er is een partner veranderd, of beide partners zijn niet meer degenen van vroeger. Je vraagt je af, of je met deze partner verder wil en kan. Passen de partners nu niet meer bij elkaar, dan is het waarschijnlijk beter om uit elkaar te gaan. Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een aanwijzing, dat deze relatie gebaseerd was op een zielsverwantschap.
Besluit je bij elkaar te blijven, dan kan er een verdere verdieping van de relatie plaatsvinden. Beiden leven nu meer (zelf)bewust, waardoor ze elkaar meer te bieden hebben en elkaar vrij kunnen laten. De band voelt hechter.
Misschien is dit, wat er in de tweelingzielentheorie wordt verstaan onder de herkenning. In ieder geval is bij ons dit proces geleidelijk verlopen en was het geen heftig moment. Het lijkt ons dus dat er voor de echte herkenning van een tweelingziel nog meer nodig is dan een verdieping van een relatie.

 

Literatuur
In veel literatuur over tweelingzielen vonden we beschrijvingen van relaties, die ons deden denken aan de romantische, onbewuste fase. Toch worden deze omschreven als de fase van herkenning.
In een andere boeken (o.a. Seelenpartner / Judy Hall) wordt een tweelingziel juist omschreven als diegene, die je optimaal helpt bij je zielsontwikkeling. Dit hoeft er echter niet altijd zachtzinning aan toe te gaan, zeker als je partner als spiegel fungeert. De voorbeelden die zij erbij noemt, duiden juist op stormachtige ontwikkelingen in relaties. Soms zelfs zo erg, dat de betrokkenen wensten hun tweelingziel nooit ontmoet te hebben.
Beide visies staan hier haaks op elkaar. Zijn ze beiden waar?

 

Ons interesseert, wat uw mening hierover is. Stuur een e-mail hier klikken.

Nieuws


Dec 14, 2019

We hebben een niuwe website opgebouwd om sneller inhoud te presenteren die voor mobieltjes ge-optimeerd is.
Veel plezier met lezen!© Copyright Johan-en-Eline
© Copyright design Stajl IT